Полотно ППЕ толщина 2.0мм(подложка под ламинат)
2.67 грн. 3.4 грн.

Полотно ППЕ толщина 2.0мм(подложка под ламинат)

Полотно ППЕ метал. 3.0мм(подложка под ламинат)
5.55 грн. 7 грн.

Полотно ППЕ метал. 3.0мм(подложка под ламинат)

Полотно ППЕ метал. 2.0мм(подложка под ламинат)
4.60 грн. 5.9 грн.

Полотно ППЕ метал. 2.0мм(подложка под ламинат)

Полотно ППЕ метал. 4.0мм(подложка под ламинат)
6.96 грн. 9.3 грн.

Полотно ППЕ метал. 4.0мм(подложка под ламинат)

Полотно ППЕ метал. 8.0мм(подложка под ламинат)
13.12 грн. 17.4 грн.

Полотно ППЕ метал. 8.0мм(подложка под ламинат)

Полотно ППЕ метал. 10.0мм(подложка под ламинат)
15.88 грн. 20 грн.

Полотно ППЕ метал. 10.0мм(подложка под ламинат)

Полотно ППЕ толщина 4.0мм(подложка под ламинат)
4.92 грн. 5.81 грн.

Полотно ППЕ толщина 4.0мм(подложка под ламинат)

Полотно ППЕ толщина 3.0мм(подложка под ламинат)
3.60 грн. 4.5 грн.

Полотно ППЕ толщина 3.0мм(подложка под ламинат)

Полотно ППЕ метал. 5.0мм(подложка под ламинат)
8.42 грн. 9.5 грн.

Полотно ППЕ метал. 5.0мм(подложка под ламинат)

Полотно ППЕ толщина 5.0мм(подложка под ламинат)
6.45 грн. 7.16 грн.

Полотно ППЕ толщина 5.0мм(подложка под ламинат)

Полотно ППЕ ЗОЛОТО 2.0мм(подложка под ламинат)
7.00 грн. 7.78 грн.

Полотно ППЕ ЗОЛОТО 2.0мм(подложка под ламинат)

Полотно ППЕ ЗОЛОТО 3.0мм(подложка под ламинат)
7.95 грн. 8.83 грн.

Полотно ППЕ ЗОЛОТО 3.0мм(подложка под ламинат)